Behandling

Hur går ett besök till?

Kiropraktorn inleder med att kartlägga patientens besvär genom en nogrann anamnes. Sedan utför han olika ortopediska och neurologiskatester. Detta för att kartlägga muskelspänningar, förändrade rörelsemönster och eventuella skador.
Efter det att problemområdet ringas in beslutas om behandlingsmetod. En kiropraktor använder flera olika tekniker för att återställa rörlighet och normal funktion i leder, muskler och nervsystem.

Den huvudsakliga behandlingsmetoden är HVLA-manipulation men även annan form av manuell behandling som exempelvis triggerpunktsbehandling förekommer.

Antal återbesök som behövs står oftast i relation till hur länge man gått med besvär. Vid besöket får patienten även vägledning i hur man på egen hand kan arbeta för att motverka framtida och återkommande besvär.

Exempel på problem som jag kan hjälpa dig med:
  • Rygg- och nackbesvär
  • Axelbesvär
  • Ischias
  • Golf/Tennisarmbåge
  • Höftproblem
  • Knäproblem
  • Huvudvärk, migrän och yrsel
  • Idrottsskador